1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem informujemy, iż Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Jakub Stefański ul. Augustowska 23A 10-683 Olsztyn, NIP: 7393917991 REGON: 381025163
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając email na adres biuro@domzpaneli.pl  lub list na adres Augustowska 23A , 10-683 Olsztyn.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w zakresie podanym podczas rejestracji konta w sklepie tj. imię i nazwisko, adres email, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy) w celu prowadzenia sklepu, realizacji umów o świadczenie usług lub umów sprzedaży, obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenia możliwych roszczeń wobec Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód.
 5. Dane osobowe klientów mogą być udostępnione:
  • firmom kurierskim w celu dostarczenia zamawianego przez Klienta produktu.
  • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Sprzedawcę, w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Sprzedawcę w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 6. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Dane dla celów marketingowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody.
 9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. W przypadku wyrażenia zgody Klienci mają prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania ze sklepu oraz zawarcia umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży.
 13. Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Klientów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływa.
 14. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.